What’s next?

  • App
  • iPhone
  • Paid

What's next? to minimalistyczna lista rzeczy do zrobienia. Umożliwia edycję zaledwie jednej listy oraz wyświetla zaledwie jedno zadanie na raz. Wszystko po to, by dzięki samoograniczeniu się uniknąć prowadzenia osobnej listy z listami rzeczy do zrobienia i osiągnąć maksymalne możliwe skupienie na bieżącym zadaniu.

Zobacz w App Store →