What’s next?

What's next? to minimalistyczna lista rzeczy do zrobienia. Umożliwia edycję zaledwie jednej listy oraz wyświetla zaledwie jedno zadanie na raz. Wszystko po to, by dzięki samoograniczeniu się uniknąć prowadzenia osobnej listy z listami rzeczy do zrobienia i osiągnąć maksymalne możliwe skupienie na bieżącym zadaniu.

Zobacz w App Store →